Adopted Roads/Ffyrdd a Gynhelir
Note: Information is provided as a general guide only, no guarantee to the correctness is given or implied.
Sylwer: Rhoddir gwybodaeth fel arweiniad cyffredinol yn unig. Nid yw sicrwydd o ran cywirdeb wedi’i roi na’i awgrymu.